Missie, visie EBC Icarus

Educatief Basiscentrum Icarus (EBC Icarus) bestaat uit de basisscholen de Beemd en de Kring, het Peuterkleuterhuis, Kinderopvang de Plu (met peuteropvang de Toverbal en BSO de Toverbal), stichting TIM (voorziening meervoudig gehandicapten) en Wijkraad Beemd Aktief.

EBC Icarus biedt een totaalpakket aan van educatie en opvang. Dit alles zoveel mogelijk vanuit één locatie. Hierdoor creëren wij voor onze leerlingen (van 2 ½ tot 13 jaar) een vertrouwde en veilige omgeving waarbinnen onze leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze visie: Ik ben ik, jij bent jij, samen zijn wij, wij!

Wij hechten waarde aan verbondenheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, lef en moed en eigenheid. Als EBC willen we vernieuwend zijn en voor eenieder toegankelijk. Met respect naar elkaar toe. Het welbevinden van onze leerling staat hoog in het vaandel. En niet te vergeten, we willen goed onderwijs aanbieden. Onderwijs dat inspeelt op de onderwijsbehoeften van kinderen van deze tijd. EZo is er b.v. ruimte voor talentontwikkeling en Engelse les.

Uitleg Peuterkleuterhuis

De peutergroepen van de Toverbal en de groepen 1 en 2  noemen wij samen het Peuterkleuterhuis. Uiteraard heeft de Toverbal zijn eigen ruimte, maar ze zitten naast de groepen 1 en 2. Daar waar mogelijk zoeken ze verbinding met elkaar.
De groepen 1 en 2 werken vanuit hetzelfde concept. De wens is om ook de peutergroepen in de toekomst vanuit hetzelfde concept te laten werken. Helaas staat wet- en regelgeving dit nog niet toe en ook organisatorisch geeft dit nog uitdagingen. Maar stap voor stap gaan we hier wel naar toe werken.

Twee stromingen: Beemd of Kring? 

Binnen het Peuterkleuterhuis wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit hetzelfde concept. Pas na groep 2 is het belangrijk te weten welke basisschool het beste bij uw kind past. U kiest dan voor stroming de Beemd (meer programmagericht onderwijs) of de Kring (meer ervaringsgericht onderwijs). In deze eerste twee jaar dat uw kind op school zit, krijgt u een vollediger beeld over hoe uw kind leert en wordt u meegenomen in wat de stromingen van de Beemd en Kring inhouden. 
Op deze manier kunt u daarna een weloverwogen besluit kunt nemen. Switchen van stroming is altijd mogelijk. Meer informatie over beide scholen vindt u op de homepage.

 
Afbeelding: de wereld van EBC Icarus (klik op de afbeelding voor een vergroting).