Kamp

Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op kamp. Het kamp is van dinsdagochtend tot en met vrijdagmiddag. Gedurende deze week logeren we op de Roerdomp in Westelbeers. Deze dagen worden allerlei spellen en activiteiten gedaan om de basisschoolperiode met de kinderen feestelijk af te sluiten.