Welkom

EBC staat voor Educatief Basiscentrum Centrum. Binnen ons EBC, Icarus genaamd, zijn de volgende partners gehuisvest:  
  • Het Peuterkleuterhuis [ samenwerking peuteropvang De Toverbal en kleutergroepen De Beemd en De Kring)
  • Basisschool De Beemd (meer programmagericht)
  • Basisschool De Kring (meer ervaringsgericht)
  • Kinderopvang De Plu (met peuteropvang en BSO De Toverbal) 
  • Stichting TIM (voorziening meervoudig gehandicapten)  
  • Wijkraad Beemd Aktief 

EBC Icarus biedt een totaalpakket aan van educatie en opvang. Dit alles zoveel mogelijk vanuit één locatie. Hierdoor creëren wij voor onze leerlingen (van 2½ tot 13 jaar) een vertrouwde en veilige omgeving waarbinnen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.