Ons onderwijs bij het Peuterkleuterhuis

Kom je bij ons spelen?
Het Peuterkleuterhuis biedt een uitnodigende, veilige en gezonde omgeving, waarbij beleving en spelend leren centraal staan. Binnen en buiten kunnen kinderen volop bewegen; in onze hoeken kunnen ze naar hartenlust spelen en ervaren met al hun zintuigen. De leerkracht coacht de ontwikkeling van de kinderen. We maken samen het programma en de inhoud, geven kinderen inspraak en luisteren naar hun ideeën en wensen. We kijken achter het gedrag van het kind om erachter te komen wat het ons wil vertellen. Er is een open lijn en afstemming met de Kring en de Beemd (en wanneer nodig de andere SKOPOS-scholen) voor een bij het kind passende doorstroom. Zo zorgen we voor een goede basis voor de ontwikkeling van ieder kind! 

Wat vinden wij belangrijk? 
  • Welbevinden: Een veilige omgeving waar kinderen vrij en zichzelf kunnen zijn, zich gezien en gehoord voelen, volop ervaren en genieten, zich spontaan uiten in openheid – geïnspireerd raken omdat ze zich thuis en uitgedaagd voelen.
  • Autonomie: Kinderen worden (mede)verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling via “De hand van 5”. Ze krijgen vertrouwen in “ik kan het zelf”. We erkennen en waarderen alle kinderen als individuen met eigenheid (persoonlijkheid, ideeën en perspectieven) en geven positiviteit, ruimte, richting en tijd.
  • Betrokken: We gaan samen op ontdekkingstocht hoe een thema vorm te geven in de groep. Hierdoor tonen kinderen motivatie, hoge concentratie en gaan ze helemaal op in het spel en aanbod.
Waar blinken we in uit?
  • Kracht van beleving: Spelen is een voorwaarde om te komen tot leren. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en coachen waar nodig. Kinderen denken mee en reflecteren over wat er in de groep gebeurt.
  • Kracht van een stevig fundament: Door kinderen van 2,5 tot 6 jaar de wereld om hen heen spelenderwijs te laten ontdekken en ervaren, bieden we een stevige basis voor de verdere schoolloopbaan – bij De Kring, De Beemd of een andere passende school. 
  • Kracht van gebundelde expertise: We werken samen met pedagogisch medewerkers van de peuteropvang, leerkrachten, ouders en kinderen, om kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen