Welkom op de Kring

Welkom bij openbare basisschool De Kring.
 
Een school die werkt vanuit een Ervaringsgerichte onderwijsvisie (EGO).

Op onze school leren kinderen samen, van en met elkaar, zelfbewust en vanuit betrokkenheid, de wereld om zich heen kennen en begrijpen. In onze school wordt met passie gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden, zoals: rekenen, lezen, schrijven, spellen en sociale vaardigheden. We geven vooral ook ruimte voor een brede ontwikkeling van creatieve-, sociale- en intellectuele talenten, zodat kinderen optimaal op de toekomst worden voorbereid. 
Het welzijn van kinderen staat hierbij altijd voorop.


Onze visie gaat uit van de volgende kernwaarden: betrokken - open - verbinding - eigen wijze
 

Veiligheid als basis 
Binnen een veilige leef- en leergemeenschap is het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn. Dat het kan en mag vallen en leert om weer op te staan en zich gewaardeerd voelt. Als een kind 'goed in zijn vel zit' komt het tot leren.
Daarom besteden we veel aandacht aan de sfeer en een veilig klimaat in de school.

Betrokken, leergierig 
Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig en leergierig. Al van jongs af aan willen ze de wereld om zich heen verkennen en ontdekken. We willen deze nieuwsgierigheid graag vasthouden en gebruiken, want als een kind betrokken en geinteresseerd is en nieuwe dingen wil leren, leert het zoveel meer en voor een leven lang. 
 
Uitgangspunt in ons onderwijs is het creëren van een veilige, uitdagende, rijke en geordende leeromgeving, waarin kinderen open staan om te leren.  
 
Leren gebeurt in interactie met elkaar. Door jezelf te spiegelen aan anderen, leer je wie je bent, doe je zelfkennis op en ontwikkel je zelfvertrouwen. Anderen kunnen je motiveren, energie geven en uitdagen om je verder te ontwikkelen. Naast jezelf leren kennen, kun je ook veel van en met elkaar leren.
Samenwerken en samen leren moet je oefenen, dit gaat niet vanzelf. Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen leren kinderen verschillende rollen aan te nemen binnen een groep, leren ze dat ze elkaar nodig hebben en kunnen ze elkaar aanvullen om samen een doel te bereiken.  

Wij streven naar een zo hoog mogelijke mate van betrokkenheid voor ieder kind op zijn of haar niveau.  
Dit proberen we te bereiken door: 

  • kinderen te betrekken bij het maken van regels en afspraken; 
  • te investeren in een veilig en prettig leerklimaat;
  • gebruik te maken van coöperatieve werkvormen;
  • te werken met thema’s, waarbij we uitgaan van leervragen van de kinderen;
  • naast gebruik te maken van methodes, ook veel spelmateriaal te gebruiken. Ook werken de kinderen regelmatig in hoeken; 
  • veel gesprekken te hebben met de leerling en zijn ouders om samen doelen te bepalen en de voortgang van het leerproces te volgen.