Een dag op de Beemd

Ochtend
In de ochtend streven we ernaar om te werken aan de basisvakken, zoals rekenen, taal, spelling, schrijven en lezen. Er is hierbij afwisseling tussen instructiemomenten en zelfstandige verwerking. Ook worden hier de verlengde instructiemomenten, voor de kinderen die dit nodig hebben, ingepland. Tijdens de zelfstandige verwerking gaan de kinderen alleen of samen aan de slag met de verwerking van de lesstof. De kinderen van de groepen 3 en 4 verwerken de lesstof in werkboeken en de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gebruiken naast werkboeken ook het computerprogramma Snappet. Binnen de verwerking krijgen de kinderen naast het basisaanbod ook opdrachten passend bij hun eigen doelen en ontwikkeling.
 
Middag
In de middag is er doorgaans ruimte voor de creatieve vakken en wereldoriëntatie. Voor onze lessen wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode Faqta. Een compleet programma dat past bij het ontdekken van de wereld om hen heen. Naast de lessen in de groep door de eigen leerkracht bieden we een divers en structureel aanbod op cultureel gebied. Zo worden wetenschap en techniek tot leven gebracht door Mad Science en wordt Let's Play bezocht. 
We hebben per jaar twee periodes van ongeveer 3 weken een Talententijd. Elk kind kiest voor een periode van ongeveer 3 weken één onderdeel/ workshop. Er zijn workshops voor alle groepen. De workshops zijn heel divers waarbij het experimenterend, onderzoekend en ondernemend leren centraal staat. De workshops worden begeleid door leerkrachten, ouders en vrijwilligers.
Ook krijgen de leerlingen iedere 2 jaar een cultuurweek aangeboden. Tevens wordt aandacht besteed aan mediawijsheid, omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen gezond opgroeien in een digitale wereld. Tot slot worden waar mogelijk in de groepen vakdocenten ingezet voor muziekonderwijs. We streven eind groep 8 naar cultureel bewuste kinderen.