Ons onderwijs op de Beemd

Bij De Beemd kan iedereen lekker en veel leren. Met programmagericht onderwijs dagen wij leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen en telkens een volgende stap te zetten. 

We zetten in op:

  • steengoede lessen in prikkelend en onderwijs in (waar mogelijk) enkelvoudige groepen.
  • huiselijkheid, structuur en rust.
  • transparatie over te behalen doelen, opbrengsten en ontwikkeling.

We gebruiken voor ons onderwijs methodes op het gebied van rekenen, taal, spelling, schrijven, lezen en wereldoriëntatie. Deze methodes geven richting aan het leerproces van de kinderen en maken de doelen die we willen bereiken duidelijk. De methodes op de basisvakken geven ons ook de gelegenheid om te werken met meerdere niveaus in aanpak. Zo kunnen we de kinderen tegemoet komen op hun eigen niveau.

De instructies worden gegeven volgens een bewezen vaste structuur: het EDI-model (het expliciete directe instructiemodel). Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.Het EDI-model bestaat uit de volgende onderdelen: 
Activeren van voorkennis
Er worden opdrachten aan de leerlingen gegeven die aansluiten bij de te geven les, maar waarvoor de benodigde kennis reeds bij hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan worden gebouwd.
Het lesdoel
Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen door dit op het bord te schrijven en samen te lezen of bespreken. De oefenstof van de zelfstandige verwerking sluit aan bij het lesdoel.
Onderwijzen van het concept
De begrippen van het lesdoel staan beschreven en worden uitgelegd.
Onderwijzen in vaardigheid
De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.
Belang van de les
Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen.
Begeleide inoefening
De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het begrijpen en correct uitvoeren.
Lesafsluiting
De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze naar de fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever te laten zijn.
Zelfstandige verwerking
De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden.
Verlengde instructie
De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende hebben eigen gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de leerkracht.