Thema opening

Bij het Peuterkleuteronderwijs werken wij veelal met thema's en vertrekken we ook wel eens zonder thema. Tijdens het thema werken we 6 tot 8 weken aan hetzelfde thema waar de inbreng van de kinderen groot is. Om de kinderen hiervoor te enthousiasmeren en nieuwsgierig te maken, openen we ieder thema gezamenlijk.
Als de kinderen enthousiast zijn voor een thema worden de activiteiten in de klas vervolgd. De kinderen gaan zich samen met de leerkracht oriënteren en vragen formuleren. Het thema wordt dan echt van de kinderen. Wanneer kinderen enthousiast zijn, zal het thema als vanzelf lopen en zullen de kinderen tot leren komen.