Talententijd

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich sociaal-emotioneel en creatief ontwikkelen. Kinderen moeten de kans krijgen talenten op school te ontdekken, uit te bouwen en te benutten. Deze brede ontwikkeling is mogelijk omdat school enerzijds een veilige, vertrouwde omgeving biedt  en anderzijds een prikkelende, uitdagende omgeving moet zijn. Binnen de Beemd spreken wij over het 'Talenten uur'. De Kring hanteert de benaming 'Talententijd'.
  • Talententijd 

We hebben per jaar twee periodes van ongeveer 6 weken een Talententijd op de vrijdagmiddag. Elk kind kiest voor een periode van ongeveer 6 weken één onderdeel/ workshop. Aan het einde van deze periode wordt het geleerde tijdens de viering gepresenteerd. Er zijn workshops voor de groepen 5 t/m 8. De workshops zijn heel divers en sluiten aan bij het thema dat we op dat moment hebben. Bij het vormgeven van de workshops gaan we uit van de meervoudige intelligenties van Gardner (woordknap, rekenknap, muziekknap, beeldknap, beweegknap, mensknap, natuurknap en zelfknap). Waarbij het experimenterend, onderzoekend en ondernemend leren centraal staat. De workshops worden begeleid door leerkrachten, ouders en vrijwilligers.