Supermusical

De Supermusical hoort bij de Kring. Het heeft als doel om samen het schooljaar af te sluiten. Waarin de kernwaarden van de school: betrokken, open, verbinding en eigen wijze terugkomen. Met speciale aandacht voor groep 8 die voor de laatste keer deelneemt aan een viering op de Kring. In de periode vanaf de meivakantie tot de zomervakantie staat de Kring in het teken van drama, toneel, muziek, decorbouw, pr en zang.

Wie doen er mee?

Alle groepen nemen deel aan de Supermusical.
  • Groep 1 t/m 6: een groepje kleuters van het Peuterkleuterhuis (alleen tijdens de ochtendvoorstelling) ten de groepen 3/4 en 5/6 verzorgen een eigen optreden in de Supermusical. Hun eigen leerkracht begeleidt hen, eventueel met hulp van ouders.
  • Groep 7 en 8: zij bouwen de musical naar eigen inzicht op aan de hand van een bestaand musicalpakket. Daarbij worden ze begeleid door (groot)ouders en leerkrachten. Zo herschrijven ze bijvoorbeeld het script, schrijven eigen tekst op zelfgekozen liedjes en bouwen ze zelf het decor.
  • De Supermusical wordt sinds een aantal jaren begeleid door een live orkest met leerlingen uit verschillende groepen en enkele (groot)ouders.

Wanneer zijn de voorstellingen? 

Op de laatste woensdag van het schooljaar is er een middag- en een avondvoorstelling voor familie, vrienden, oud-leerlingen en oud-leerkrachten.  Na de avondvoorstelling is er afscheidsmoment van de leerlingen van groep 8.