Financiële hulp

Hulp bij geldzorgen; gezinnen met kinderen.
 
Wellicht heeft u financiële ondersteuning nodig o.a. bij het schoolgaan (4 t/m 18 jaar) van uw kinderen door Gemeente en of Vincentius Vereniging Schijndel.
 
Heeft u als ouder financiële ondersteuning nodig, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de Gemeente waar u woont. De gemeente Meierijstad en ook andere gemeenten kennen een zogenaamd Kind pakket waarbij mogelijk geld beschikbaar komt voor schoolkosten en of aanschaf van een laptop (zie o.a. website van de Gemeente Meierijstad)
Ouders komen wellicht in aanmerking indien zij een inkomen tot 120% van sociaal minimum hebben en onder de vermogensgrens zitten.
Link door naar:
Gezinnen met kinderen - Gemeente Meierijstad
 
U vindt er informatie en aanvraagformulieren.
 
Is er wellicht een bijzondere financiële situatie?
Wanneer de Gemeente na aanvraag echter geen of onvoldoende financiële ondersteuning kan bieden dan kunnen de ouders wiens kind in Schijndel woont of in Schijndel naar school gaat ook bij de Vincentius Vereniging Schijndel een verzoek indienen om hen te ondersteunen. Denk hierbij aan schoolbijdragen, schoolmiddelen en reiskosten.
Via o.a. het fonds ‘Elk kind telt’ dient u uw verzoek in en wordt bekeken of een bijdrage kan
worden verstrekt. Neem contact op met ciebijzonderezorg@vincentiusschijndel.nl   .
Bel naar 06-37153778 of 06-34368067. Uw aanvraag wordt met respect en aandacht voor privacy behandeld.
 
Daarnaast is het ook mogelijk in bijzondere financiële situaties een bijdrage aan te vragen via
het Jeugd Sportfonds en Cultuur. Dit fonds kan via intermediairs een aanvraag doen voor een bijdrage aan sportdeelname of het deelnemen aan een culturele vereniging. Denk aan sport, beweging, muziek en creativiteit.
Dit fonds zal bij akkoord een (deel) bijdrage leveren aan contributie, kleding, lesgeld of instrumenten c.q. materiaalkosten. Het fonds betaalt de bijdrage rechtsreeks aan de verenigingen en via een aankoop bon bij winkels.
Een aanvraag kan lopen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Er zijn verschillende intermediairs.
Via het bovengenoemde emailadres en telefoonnummer(s) kunt u ook hiermee in contact komen.
Voor verder info:
 
brabant@jeugdfondssportencultuur.nl