Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage loopt geheel via de oudervereniging van Icarus. Van de bijdrage betalen we de kosten voor de verschillende vieringen, denk aan Sinterklaas, het Kerstfeest en carnaval. 
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,- per leerling. Aan het begin van het schooljaar informeren we u over de wijze van vrijwillig betalen. Voor kinderen die vanaf januari instromen betaalt u vrijwillig € 15,- en voor kinderen die na de meivakantie instromen betaalt u voor dat schooljaar geen vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast vragen we nog een vrijwillige extra bijdrage voor: 

Het Peuterkleuterhuis
 • Luizencape: nieuwe leerlingen zijn verplicht een cape aan te schaffen als ze starten op school. Dit voor een optimale preventie van luizen. De luizencape is te verkrijgen bij de managementondersteuner en kost € 5,-. De eigendom en verantwoordelijkheid voor de luizencape blijven bij u als ouder. 
De Beemd
 • Schoolkamp groep 8: dit is een aparte vrijwillige bijdrage van € 68,00 per kind. De wijze van betaling wordt via een speciale kampbrief aan de ouders bekend gemaakt.
 • Luizencape: nieuwe leerlingen zijn verplicht een cape aan te schaffen als ze starten op school. Dit voor een optimale preventie van luizen. De luizencape is te verkrijgen bij de managementondersteuner en kost € 5,-. De eigendom en verantwoordelijkheid voor de luizencape blijven bij u als ouder. 
De Kring
 • Schoolkamp (groep 3-8): de vrijwillige bijdrage is per groep verschillend. De tarieven voor het schoolkamp zijn:
  • groep 3/4 € 24,50
  • groep 5/6 € 24,50
  • groep 7/8 € 42,50
 • Ontvoeringsdag groep 8: de vrijwillige kosten bedragen maximaal €20,00 per kind en worden betaald door de ouders van groep 8. Via een apart schrijven ontvangt u de precieze kosten.

Bijzondere bijstand voor schoolkosten kinderen

Ouders met schoolgaande kinderen maken over het algemeen aanzienlijke kosten. Denk aan kosten zoals de ouderbijdrage, aanschaf schooltas, sportkleding, schoolreisje/schoolactiviteiten. Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen of net daarboven is het bijna niet mogelijk om deze kosten te betalen. Daarom verstrekt de gemeente aan ouders, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, jaarlijks een tegemoetkoming in deze schoolkosten. Meer informatie hierover of meteen aanvragen, ga hiervoor naar www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand.