Schooltijden

De lessen beginnen iedere dag om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur. De kinderen kunnen gebruik maken van de inlooptijd vanaf 8.20 uur.
De leerlingen van het Peuterkleuterhuis worden buiten door de leerkrachten opgewacht. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen met hun kind mee naar binnen lopen.