Verkeersveiligheid rondom EBC Icarus

Brabants Verkeersveiligheidslabel
Het Brabants Verkeersveiligheidslabel is een onderscheiding die de provincie Noord-Brabant uitreikt aan scholen die serieus werk maken van de verkeersopvoeding. De gemeente, de politie en VVN ondersteunen het project. In 2007 toonde een onderzoek door de provincie aan dat we ruim aan de gestelde eisen voldeden en daarom werd het label officieel aan ons uitgereikt. Bij de twee opvolgende hercontroles is gebleken dat we nog steeds prima scoren en dat bordje mogen houden.

Werkgroep verkeer
Binnen ons EBC is een werkgroep Verkeer actief. De werkgroep bestaande uit ouders van alle partners van het EBC en leerkrachten, houdt zich bezig met de verkeersveiligheid in theorie en praktijk. Zo staat verkeer in alle groepen op het rooster. We doen mee aan verschillende landelijke projecten en we houden de verkeersveiligheid in de omgeving van de school extra in de gaten. We komen jaarlijks 5 keer bijeen met een vaste agenda en werken met een jaarlijks activiteitenplan met begroting en afrekening. Twee verkeersouders coördineren alle activiteiten.

Parkeren rondom EBC-Icarus 
Samen met de Wijkraad Beemd Aktief en de werkgroep Verkeer EBC Icarus zien wij graag dat de verkeersveiligheid van uw kind gewaarborgd wordt. Daarom is er voor u als (groot)ouder een Parkeerwijzer met plattegronden opgesteld en vragen wij uw medewerking om de verkeersveiligheid te waarborgen.