Verlofaanvragen en ziektemeldingen

Aanvragen verlof/ziekmeldingen

Verlof
Iedere verlofaanvraag (voor één dag of meer) dient ruim van tevoren ingediend te worden. U kunt het verlof via Parro aanvragen. U krijgt digitaal via de directie een positieve of negatieve reactie.
Absentie
Mocht uw kind minder dan een dag afwezig zijn, kunt u dit melden via Parro of een bericht aan de leerkracht.
Ziekmelding
Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u dat melden via Parro of telefonisch melden bij de facilitaire dienst via het telefoonnummer 073-5430990 of het noodnummer 06-54216396. Graag voor 8.00u!