Talententijd

Kinderen krijgen bij ons de kans om talenten te ontdekken, uit te bouwen en benutten. Deze brede ontwikkeling is mogelijk omdat onze school enerzijds een veilige, vertrouwde omgeving biedt en anderzijds een prikkelende, uitdagende leeromgeving is.

We hebben per schooljaar twee periodes van talententijd. Elk kind kiest voor een periode van drie weken één onderdeel/ workshop. Er zijn workshops voor alle groepen. De workshops zijn heel divers waarbij het experimenterend, onderzoekend en ondernemend leren centraal staat. De workshops worden begeleid door leerkrachten, ouders en vrijwilligers.